Performance Management

Performance Management betekent voor ons een optimale verbinding maken tussen de doelstellingen en kernwaarden van de organisatie en de persoonlijke talenten en ambities van medewerkers.  In de concurrentiestrijd tussen bedrijven is het dus belangrijk dat de werknemers van een succesvolle organisatie dezelfde richting opgaan als het bedrijf.

Duurzame inzetbaarheid

Voor het boeien en behouden van professionals en de duurzame inzetbaarheid in het algemeen is het van belang om een bedrijfscultuur te creëren waarin talenten zich kunnen ontwikkelen en waarin competenties van werknemers aansluiten bij de missie, visie, strategie en kernwaarden van de organisatie.

Competentieontwikkeling van medewerkers is mede bepalend voor de snelheid van doorgroei in de salarisschaal. Om medewerkers gemotiveerd te houden is het vervolgens van belang hier tegenover een passende beloning, maar ook waardering, autonomie en ontwikkelmogelijkheden tegenover te zetten. Deze laatsten zijn prestatie verhogende factoren voor medewerkers en belangrijk voor het ‘binden en boeien’.

Alleen door medewerkers te laten presteren wordt het mogelijk om als organisatie te presteren.

U kunt ons op lokatie inschakelen voor ondersteuning bij het samenstellen van succesvol werkende teams, het inrichten van een effectievere HR cyclus, het ontwikkelen van een inspirerend vitaliteitsbeleid en andere mogelijke ideeen op dit gebied.

Samenstellen van succesvol werkende teams

Teamsamenstelling gaat over de vraag: waarin zijn mensen onderscheidend en hoe kunnen zij elkaar aanvullen om succesvol te kunnen zijn? Het succesvol maken van een complementair team gaat over vragen als: Hoe haal je het beste uit een team? Hoe dragen de competenties en drijfveren van de teamleden bij aan de effectiviteit van het team? Daarbij zijn er een aantal  belangrijke randvoorwaarden cruciaal voor het bereiken van een ‘succesvol team’.

Een succesvol werkend team bestaat uit professionals die onderscheidende, maar elkaar aanvullende kwaliteiten en drijfveren hebben, zodat zij op alle mogelijke fronten vanuit ieders kracht de zakelijke markt kunnen bedienen.

Eén van die voorwaarden is dat het van wezenlijk belang is dat het team energie steekt in het begrijpen van elkaars waarden, gedrag en manier van communiceren, zodat er een open cultuur ontstaat waarin men elkaar vertrouwt, zichzelf kan zijn en tot een hogere performance kan komen.

U kunt ons inschakelen voor ondersteuning bij het samenstellen van complementaire teams én bij het verbeteren van de team samenwerking. Lees verder over onze aanpak

Inrichten HR cyclus

Het inrichten van functionerings- en beoordelingsgesprekken gaat over de vraag: komt de werknemer voldoende tot z’n recht in zijn huidige functie én binnen de organisatie?

Hoe kun je een effectievere planning van functionerings- en beoordelingsgesprekken inrichten? Als organisaties een uniforme competentietaal ontwikkelen. Daarnaast kun je met een transparante HR Cyclus ervoor zorgen dat de doelen van individuele medewerkers aansluiten op de bedrijfsstrategie.

Organisaties die een uniforme competentietaal ontwikkelen, kunnen direct aansluitende functieprofielen opstellen, daardoor een veel effectievere werving & selectie hanteren en de juiste werknemers aantrekken.

De leidinggevende rol is van cruciaal belang voor een goed verloop van de gesprekken. Alle gesprekken hebben een ander karakter, opzet en doel. Voor de leidinggevende is het belangrijk dat hij weet hoe hij deze verschillende gesprekken moet voeren. Wanneer boekt u de beste resultaten? Lees verder over onze aanpak.

Ontwikkelen inspirerend Vitaliteit beleid

Zit je lekker in je vel? Hoe is de balans tussen werk en privé? Eet je gezond en zorg je voor voldoende beweging? Allemaal vragen die over vitaliteit gaan. Voor het boeien en binden van professionals blijkt deze mentale en fysieke vorm van persoonlijke ontwikkeling positief te werken.

Vitaliteit is de sleutel tot dagelijks succes. Organisaties doen er dus goed aan om een werkklimaat te creëren waarin medewerkers fysiek en mentaal fit kunnen blijven.

Bij veel organisaties staat dit onderwerp hoog op de agenda van HR. En terecht, want ‘je vitaal voelen’ draagt in belangrijke mate bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Lees verder over onze inspirerende ideeen.

Wat kunnen wij voor uw organisatie betekenen?