Talentontwikkeling

De optimale inzet van talent en ambitie is de basis voor innovatie en succes binnen organisaties. Om bedrijfsresultaten te verbeteren is het belangrijk om professionals organisatiebreed vanuit hun kracht te laten werken én te weten wat hun drijfveren zijn, zodat zij zich waardevol en gelukkig voelen. Pas als een medewerker zijn kwaliteiten ook daadwerkelijk inzet om het doel van de organisatie te bereiken, wordt zijn talent effectief.

Organisaties behalen winst uit het effectief inzetten van het talent van hun medewerkers

Dus op het moment dat ú inzicht krijgt in het talent en de ambitie van uw medewerkers, bent u in staat hen effectief in te zetten voor de organisatie.

Talentontwikkeling & loopbaan

Om dit te bereiken staan wij uw organisatie bij met coaching trajecten op maat, gericht op het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit van uw huidige ‘talenten’. Wij coachen professionals bij het herkennen van hun talenten en drijfveren, zodat zij deze effectief leren inzetten bij hun werk.

Talent betekent letterlijk: aanleg hebben om daar goed in te worden. Ambitie heb je nodig om het te verwezenlijken

Wij werken met Talentontwikkelingskaarten van eigen ontwerp. Op deze Herken je Talent-kaarten staan praktische en confronterende coachvragen en opdrachten die helpen de talenten en drijfveren van uw medewerkers te herkennen. De vragen en opdrachten zullen inspireren, een bewustwordingsproces in gang zetten en uiteindelijk tot nieuwe inzicht leiden. Op basis hiervan gaan wij samen met de medewerker in gesprek over hoe persoonlijke talenten en drijfveren omgezet kunnen worden in gedrag en hoe de professional zijn kracht kan gebruiken om zijn/haar effectiviteit te vergroten en functioneren te verbeteren.

HJT kaartje2 Inspiratie kaart Herken je Talent Compliment

Wilt u uw medewerkers optimaal kunnen inzetten?

Neem contact met me op.