Effectief leiderschap

Het herkennen van je eigen niet-effectieve gedrag en je kwetsbaar kunnen opstellen is cruciaal om jezelf te ontwikkelen als leidinggevende. Wil je een team succesvol en zelfsturend maken dan zul je als leidinggevende jezelf kwetsbaar op moeten stellen en ontdekken waar je vastloopt in je eigen functioneren.

De kracht van kwetsbaarheid

Wij ondersteunen uw organisatie door leidinggevenden persoonlijk te coachen bij het ontdekken van hun kracht, drijfveer en talent, het omzetten van talent in gedrag, het herkennen van niet-effectief gedrag, het gebruiken van authenticiteit en kwetsbaarheid als kracht in het leidinggeven.

Kwetsbaarheid begint met moed. Moed om er te zijn en jezelf te laten zien.

De leidinggevende die weet wat zijn medewerkers drijft staat 1-0 voor. Hij of zij die daarbij medewerkers eigen verantwoordelijkheid geeft binnen een kader van duidelijke verwachtingen en werkprocessen brengt zijn medewerkers naar een nog hoger plan.

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

  1. persoonlijke drijfveren en talenten
  2. herkennen van niet-effectief gedrag
  3. de kracht van kwetsbaarheid in leidinggeven
  4. loslaten: het geven van eigen verantwoordelijkheid
  5. talentmanagement: inzetten op persoonlijke kracht
  6. team vertrouwen: communicatie & samenwerking

Persoonlijke Coaching op maat

Heeft één van uw medewerkers behoefte aan extra coaching gericht op persoonlijke onwikkeling? Dat verzorgen wij ook. Lees hier meer over deze vorm van coaching

Wat kan ik voor u of uw organisatie doen?

Neem contact met mij op.