HR Business Partner

Wij ondersteunen organisaties bij het creëren van een prettige, vitale bedrijfscultuur waarin talenten zich kunnen ontwikkelen, zich lekker in hun vel voelen én waarin competenties van professionals aansluiten bij de kernwaarden van de organisatie. Werknemers die zich gewaardeerd en gehoord voelen, zich kunnen ontwikkelen en daardoor werkplezier beleven, brengen de beste resultaten met zich mee. Hart for Talent kan meehelpen dat uw medewerkers graag bij uw organisatie willen werken.

Samen met u bekijken we hoe u het beste uit uw medewerkers kunt halen en of de juiste persoon op de juiste plek zit. Daarnaast onderzoeken we wat uw medewerkers drijft, zodat zij proactief in beweging komen en hun talenten optimaal gaan inzetten voor uw organisatie.

U kunt ons op lokatie inschakelen voor de inrichting van succesvollere talentontwikkeling- en loopbaantrajecten, het inrichten van een effectievere transparante HR cyclus, ondersteuning bij het samenstellen van succesvol werkende teams, inspiratie en advies over een Vitaliteit beleid, persoonlijke coaching voor uw medewerkers en andere vraagstukken gericht op de in- en doorstroom. Neem nu contact op

Talent Management 

Talent Management betekent voor ons de talenten die mensen hebben optimaal weten te benutten in organisaties. Echter worden talenten van werknemers maar zelden volledig benut. Bedrijven die zich structureel focussen op talentmanagement zijn in staat het best haalbare uit hun medewerkers te halen. Maar hoe kun je de talenten optimaal benutten? Lees verder

Performance Management

Performance Management betekent voor ons een optimale verbinding maken tussen de doelstellingen en kernwaarden van de organisatie en de persoonlijke talenten en ambities van medewerkers.  In de concurrentiestrijd tussen bedrijven is het dus belangrijk dat de werknemers van een succesvolle organisatie dezelfde richting opgaan als het bedrijf. Staan de persoonlijke doelstellingen van de werknemers op één lijn met de organisatiedoelen? Lees verder

Personal Coaching

Iedereen beschikt over unieke talenten. Talent betekent letterlijk “Aanleg hebben om daar goed in te worden”. Echter worden talenten van werknemers maar zelden volledig benut. Hoe komt dit? Omdat organisaties vaak niet weten wat hun werknemers drijft. Pas als een medewerker zijn kwaliteiten ook daadwerkelijk inzet om het doel van de organisatie te bereiken, wordt zijn talent effectief. Daar is motivatie, ambitie en coaching voor nodig! Lees verder

a Sticker inspiratie - Samen kom je verder