Succesvolle Teams

In een succesvol team ken je elkaars talenten, vul je elkaars competenties aan en weet je deze talenten, competenties en vaardigheden op een efficiënte en effectieve manier in te zetten. Efficiënt is de juiste dingen doen, effectief is de dingen juist doen.

Succesvolle Teams samenstellen

Tijdens onze begeleidingstrajecten ondersteunen wij u bij de volgende ontwikkelgebieden:

Talent Management. Wij zetten ieder teamlid in op taken waar hij/zij goed in is en talent voor heeft, zodat ieder vanuit zijn kracht gaat werken. Is hier extra persoonlijke coaching voor nodig, dan doen wij dat ook. Daarbij streven we ernaar dat afzonderlijke talenten en vaardigheden van teamleden complementair aan elkaar zijn. Op deze manier kunnen alle belangrijke taken effectief en efficiënt aangepakt worden.

Communicatie en Samenwerking. Wij ontwikkelen en begeleiden teamgesprekken, die gericht zijn op het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Een goed gesprek is de basis voor een goed team. Wanneer men elkaars waarden, gedrag en manier van communiceren begrijpt zorgt dit voor openheid en eerlijkheid in de communicatie. Wat leidt tot samenwerking vanuit vertrouwen.

Effectief Leiderschap & de kracht van kwetsbaarheid. Wij coachen leidinggevenden bij het verbeteren van hun effectiviteit. Wil je als leidinggevende jouw team succesvol maken dan moet je ontdekken waar je vastloopt in je eigen functioneren en jezelf kwetsbaar durven opstellen. Het herkennen van je eigen niet-effectieve gedrag en je kwetsbaar kunnen opstellen is cruciaal om jezelf te ontwikkelen als leidinggevende. Hij of zij die daarbij medewerkers eigen verantwoordelijkheid geeft binnen een kader van duidelijke verwachtingen en werkprocessen brengt zijn medewerkers naar een nog hoger plan.

Wat kunnen wij voor uw organisatie doen?

Neem contact met ons op